Proiectul “Analiză de impact cu privire la asocierea producătorilor de manioc, susan, soia și nuci de caju în Ciad” s-a incheiat!

Proiectul “Analiză de impact cu privire la asocierea producătorilor de manioc, susan, soia și nuci de caju în Ciad” (Cod proiect: 1162/19.04.2019) care urmărește promovarea asocierii micilor produăatori ca soluție pentru crearea de locuri de muncă pentru locuitorii din mediul rural, femei, persoane aflate în risc de sărăcie, care cultivă produse agricole specifice zonei, s-a încheiat cu succes!

La realizarea obiectivelor proiectului au participat activ Organizația Națională de Afaceri a Patronatului Chad (ONAPET) în calitate de susținător local în Ciad și “America to Africa Consulting LLC” în calitate de consultant internațional.

Proiectul a fost finanțat în cadrul Obiectivului Specific 3 “Creșterea cooperării cu sectorul privat și societatea civilă” și este cofinanțat din fonduri nationale prin Agenția de Cooperare pentru Dezvoltare – RoAid.

Agenția de Cooperare Internaţională pentru Dezvoltare – RoAid este mecanismul național instituțional dedicat Asistenței Oficiale pentru Dezvoltare,  înființat prin Legea 213/2016, sub coordonarea Ministerului Afacerilor Externe.

Rezultatele proiectului au fost prezentate în cadrul conferinței de presă care a avut loc în data de 26 octombrie 2019, la Hotel Cișmigiu, sala Șelari.

În timpul vizitei de lucru derulate de echipa de prooect în Republica Ciad, au fost aplicate o serie de chestionare a căror interpretare a fost inclusă in studiul final realizat în cadrul proiectului.

Chestionarul a fost aplicat autorităților publice, reprezentanților fermierilor cât și fermierilor pentru a se obține informații cât mai precise de la fiecare parte implicată în procesul unei dezvoltări funcționale a agriculturii. Considerăm că abordarea aspectelor ce țin de cele trei părți implicate este foarte importantă, având astfel o privire de ansamblu a cum se desfășoară activitățile din agricultură.

În urma analizei chestionarelor aplicate a rezultat faptul ca cele trei categorii de persoane intervievate au identificat în principiu aceleași probleme cu care se confruntă fermierii in Ciad. Atât autoritățile cât și fermierii și reprezentanții fermierilor au identificat ca principale probleme lipsa mecanizarii din agricultura, lipsa formării profesionale și slaba organizare a fermierilor in forme asociative, dar totodata acestia din urma și-au exprimat dorința de asociere in Cooperative Agricole sau Asociații cu profil agricol care sa fie dotate cu utilaje necesare procesului de producție. Mai mult decât atât, un număr de 7 (șapte) fermieri, care cultiva susan, și-au exprimat intenția de a se asocia intr-o forma juridica asociativă, exprimând o declarație scrisă în susținerea intenției lor. Dorința de asociere a fermierilor este explicata ca fiind soluția la unele dintre problemele cu care aceștia se confruntă, respectiv: apărarea și promovarea intereselor la nivel regional/national și productivitate crescuta pentru micile exploatații.

Se remarca de asemenea, faptul ca in Ciad nu sunt acordate subventii in agricultura, acest lucru fiind susținut de toate cele 3 categorii intervievate și in egala măsura, cele 3 categorii declara ca există un program national de cadastru dar care nu este finalizat și în consecință, nu poate fi consultat pentru realizarea unor studii privind suprafetele cultivate. Terenurile sunt preponderant in proprietatea statului.

Peste 50% dintre fermieri folosesc in procesul de cultivare/intreținere si recoltare plugul cu tracțiune animală și un procent foarte mic de fermieri foloseste mecanizarea în agriculura.

La întrebarea adresată fermierilor dacă au beneficiat de fonduri nerambursabile pentru dezvoltarea fermei, raspunsul in procent de 100% a fost “NU”, iar acest lucru denotă lipsa unui program național de dezvoltare rurală asistat internațional sau nu. Deși se aloca fonduri nerambursabile consistente țărilor de pe continentul African și din acestea face parte indubitabil si Republica Ciad, cu toate acestea, nu există fonduri alocate dezvoltării fermelor de semi-subzistență a fermelor mici și mijlocii. În concluzia acestei idei, ajutoarele internaționale ar trebui să fie îndreptate preponderent în investitii în agricultură prin intermediul politicilor agricole naționale, pornind de la materialul săditor, instruirea fermierilor, dotarea cu echipamente de producție performante și organizarea fermierilor în forme asociative în funcție de avantajele fiscale și economice care derivă din legislația națională.

De asemenea, fermierii, in mare parte, nu au asigurări sociale platite, dar sunt interesați să beneficieze de asigurări sociale.

In procent de 100% au raspuns ca statul îi poate ajuta cu:

  • Investiții în infrastructura agricolă: organizarea de piețe volante pentru producători
  • Investiții în cursuri de formare
  • Investiții în susținerea formelor asociative
  • Facilități fiscale pentru fermieri în mod individual dar si pentru cei care se asociază în grupuri
  • Investiții în agricultura ecologică.

Fermierii în general au participat la diverse cursuri de formare sau sesiuni de informare cu privire la modul de folosire al îngrășămintelor precum și al pesticidelor dar și cu privire la tehnici de însămânțare, insă niciun fermier nu a participat la cursuri de antreprenoriat sau sesiuni de informare cu privire la managementul fermei.

In concluzie, toate cele 3 (trei) categorii de persoane intervievate recunosc slaba pregatire profesională a fermierilor, lipsa fondurilor de investiții, lipsa unui plan national de organizare a fermierilor in forme asociative, lipsa subvențiilor, slaba mecanizare a agriculturii și lipsa fondurilor dedicate investițiilor in echipamente agricole. Se desprinde astfel ideea că există atât dorința fermierilor de organizare in forme asociative dar si voința autorităților a celorlalți factori interesați privind aceste forme juridice de organizare care să contribuie la dezvoltare productivității fermelor mici si mijlocii.

November 4, 2019

Leave a reply