Agenția RoAid a devenit membră a Rețelei Europene a Practicienilor în domeniul cooperării pentru dezvoltare

În data de 30 mai a.c., Agenția Română de Cooperare Internațională pentru Dezvoltare (RoAid) și-a manifestat interesul de a deveni membră a Rețelei Europene a Practicienilor în domeniul cooperării pentru dezvoltare, cea mai importantă platformă pentru transferul de expertiză, coordonare și armonizare a organizațiilor europene din domeniul cooperării pentru dezvoltare.

După primirea documentației, Comitetul Director al Rețelei, în cadrul reuniunii sale din 20 septembrie, a evaluat favorabil eligibilitatea RoAid. În cadrul Adunării Generale, membrii Rețelei au votat în unanimitate în favoarea admiterii RoAid ca membru. Agenția din România se va alătura celor 16 membri ai Rețelei, reprezentând 14 țări ale Uniunii Europene.

Fondată în 2007, Rețeua reunește experți din organizațiile europene de cooperare pentru dezvoltare și din cadrul UE, cu scopul de a împărtăși informații, experiențe și de a crea sinergii pentru armonizarea politicilor europene de dezvoltare și de a asigura o politică de cooperare eficientă în întreaga lume.

Prin activitățile sale, Rețeaua contribuie la:

  • instituirea unui cadru contractual și financiar simplificat și viabil pentru proiectele de cooperare pentru dezvoltare ale UE;
  • consolidarea parteneriatelor între Membri, precum și cele cu Comisia Europeană, în special în cadrul cooperării delegate;
  • mobilizarea expertizei publice europene;
  • construirea de noi relații cu alți actori de dezvoltare pentru a contribui la o arhitectură europeană a cooperării internaționale mai cuprinzătoare.

Noul statut de membru va reprezenta pentru RoAid o oportunitate de a colabora și a încheia parteneriate cu alte agenții europene, contribuind la consolidarea relațiilor în domeniu la nivel european.

SURSA: http://roaid.ro/agentia-roaid-a-devenit-membra-a-retelei-europene-a-practicienilor-in-domeniul-cooperarii-pentru-dezvoltare/

October 26, 2019

Leave a reply